5 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:
56,000,000,000 تومان 
25 اردیبهشت, 1400
فروش  زمین 1400 متری سه نبش...

کیانپارس شرقی

27,500,000,000 تومان 
25 اردیبهشت, 1400
فروش یک قطعه زمین 510 متری ...

کیانپارس شرقی

59,000,000,000 تومان 
25 اردیبهشت, 1400
فروش زمین 1000 متری دو نبش ...

کیانپارس شرقی رو به ساحل

16,000,000,000 تومان 
25 اردیبهشت, 1400
فروش یک قطعه زمین ۴۰۰ متری ...

کیانپارس غربی دو نبش

1,700,000,000 تومان 
25 اردیبهشت, 1400
فروش زمین 252 متری فاز5 مهر...

مهر شهر