5 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:
56,000,000,000 تومان 
5 مرداد, 1400
فروش  زمین 1400 متری سه نبش...

کیانپارس شرقی

27,500,000,000 تومان 
5 مرداد, 1400
فروش یک قطعه زمین 510 متری ...

کیانپارس شرقی

59,000,000,000 تومان 
5 مرداد, 1400
فروش زمین 1000 متری دو نبش ...

کیانپارس شرقی رو به ساحل

16,000,000,000 تومان 
5 مرداد, 1400
فروش یک قطعه زمین ۴۰۰ متری ...

کیانپارس غربی دو نبش

1,700,000,000 تومان 
5 مرداد, 1400
فروش زمین 252 متری فاز5 مهر...

مهر شهر