صفحه دانلود نرم افزار خوز املاک

اکنون نسخه ( 1.7 ) خوز املاک را دریافت کنید

در خانه بتوانید تمام فایل های ملکی مشاوریان املاک را به بررسی بپردازید

این سامانه به صورت هوشمند مشاورین املاک و مشتری ها را به همدیگر معرفی میکند و میتوان دربخش دیجیتال مرکتینگ در حوزه املاک به بهترین شکل استفاده کرد . آخرین نسخه اپلیکیشن خوز املاک ( v1.2 ) میباشد

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.